FM/ FASTIGHET

Vad är FM-tjänst

För oss innebär FM-tjänst att stödja kärnverksamheten för fastigheter, byggnader, och lokaler till maximalt. Det ger fördelar för både kund och FM-aktören, förutsatt att FM-aktören verkligen kan ta helhetsgreppet eller ansvaret.

Kunden får ett helhetsgrepp på alla servicetjänster när de samlas under ett tak, vilket leder till bättre överblick och kontroll. Antalet leverantörer minimeras, likaså kontaktytorna och antalet fakturor.

FM-aktören får möjlighet att samordna tjänsteleveranser och skapa synergier, vilket sänker dennes produktionskostnad. Med ett långvarigt samarbete skapas också incitament för kompetensöverföring, kompetensutbyte och vidareutveckling av servicetjänsterna vilket gagnar båda parter.

Inom ramen för detta återfinns ett stort antal olika typer av tjänster. I princip samtliga tjänster och produkter i punkterna kan köpas/hyras som abonnemang, vid event eller per tillfälle. Valet är ditt, vi är helt flexibla efter aktuellt behov.

Vi Erbjuder

 • Bud och Frakt
 • Flytt och flyttstädning 
 • Frukt och mjölk
 • Fönsterputs
 • Golvbehandling
 • Kaffe och vatten maskin
 • Kontorsmaterial
 • Lokalvård
 • Post 
 • Vaktmästare
 • Växter och växt hantering 
 • Återvinning