OM OSS

Varför Välja Oss

Swedal Fastighet är en komplett städleverantör. Vi har som ambition att stärka vår position på marknaden samt att öka vår kapacitet, kvalitet och servicegrad gentemot våra befintliga och framtida kunder.
Vi utför all slags städning, inklusive golvvård, fönsterputs och storstädning.

Vi tillhandahåller miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och kvalitet samt är tillgängliga för våra kunder när de behöver oss.

Vi är medlemmar i Almega och är ansvarsförsäkrade med ett belopp upp till 15 MSEK för varje skadetillfälle.

All vår personal har hög kompetens och erfarenhet inom daglig kontraktstädning avseende städning av kontor, trappor, storstädning. Vi har lång erfarenhet av golvvård och fönsterputs.

Vi internutbildar kontinuerligt våra lokalvårdare i nya produkter, arbetssätt, hjälpmedel mm.

Samtliga städare skall efter anställning genomgå en grundutbildning i lokalvård. Nyanställda genomgår ett fastställt introduktionsprogram om städteknik, metoder, regler, bestämmelser mm.

All personal skall ha goda kunskaper i det svenska språket. Vi har arbetsledare med bil som har löpande har kontakt med kunder och städpersonal, arbetsledarna har lång erfarenhet av städbranschen och har genomgått förutom internutbildning även gått viss extern specialutbildning.

Vi är certifierade inom PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare). PRYL har tagits fram i nära samarbete med framförallt Sveriges Fastighetsägarförbund och utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Certifierad lokalvårdspersonal har, förutom en dokumenterat högre kompetens, visat sig trivas bättre på arbetet.

Vi har även en patrull/jourstädare med bil som ständigt är beredd att rycka ut på olika udda städuppdrag, om något oförutsett skett under icke avtalad städtid.

Vad Vi Kan Erbjuda

Gedigen erfarenhet

Vi som arbetar på Swedal har en lång och gedigen erfarenhet av lokalvård. Våra tjänster har anlitats av företag i de allra flesta branscherna. Oavsett om det gäller fönsterputs eller golvvård så har vi expertisen..

Fördelaktiga och framför allt TYDLIGA priser

Vi tror att Ni som kund vill veta vad våra tjänster kostar. Utan dolda avgifter. Vi väljer därför att redogöra för hur varje minut disponeras. Innan varje projektstart redogör vi i detalj hur arbetat går till och vilken tidsåtgång det kräver. Kort och gott: Transparans och tydlighet.

Utbildning & Certifikat

Samtliga våra medarbetare har genomgått en för deras arbetsuppgifter adekvat utbildning. Förutom att vi som företag är Isocertificerade enligt ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008, så innehar medarbetarna certifikat inom HCCP-, PRYL-, ECO Educate och Skotta Säkert.
Givetvis är vi medlemmar i Almega och Fora.

Kontinuerliga kvalitetskontroller

Vi vill ständigt förbättra oss. Och vi är måna om att våra kunder ska vara nöjda. Varje månad gör vi därför kontroller där vi ser över städningen och eventuella förbättringsåtgärder. Vi sitter inte och väntar på att ett klagomål skall dyka upp. Genom en öppen dialog förhindrar vi att de överhuvudtaget uppkommer.

Våra Styrkor

EFFEKTIVITET

Vi jobbar snabbt och effektivt. Vi förstår att städning såväl som städpersonal kan inskränka på den dagliga driften av er verksamhet. Vi anpassar oss därför efter era tider och rutiner. Kort och gott. Vill ni att vi städar innan eller efter arbetstid? Eller kanske på helgen?

KOMPETENS

Ni är i trygga händer. Vår personal har kompetens att klara av vilket städuppdrag det än må vara. Ni behöver därför inte tveka över att be om offert.

SERVICE

Vi har en heltäckande flexibel service. Vi är anträffbara dygnet runt. Vi återkopplar snabbt och kommer tillsammans med er överens om hur och när eventuella problem kan lösas.

LEDNING

Vi har en ledning bestående av driftledare och arbetsledare som jobbar “på golvet”, nära lokalvårdarna. De kan på sätt oftast lösa problem redan innan de dyker upp.

DINA MEDARBETARE FÖRTJÄNAR EN REN ARBETSMILJÖ!