Hållbarhet hos

Swedal Fastighet Service

Hållbar miljö

Swedal Fastighet AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Idag är miljö och klimatsmart tänkande en självklar del av vårt arbete. Utmaningen är att arbeta hållbart samtidigt som man levererar hög kvalitet och det har vi lyckas med. Våra städ produkter är märkta med Svanen eller Bra miljöval. Om detta inte är möjligt så väljer vi marknadens mest miljövänliga alternativ.

För oss är en självklarhet att följa all miljölagstiftning och övriga föreskrifter. Som en del av utvecklingen i vår miljöstrategi samarbetar vi med våra leverantörer och personal där utbildning erbjuds under speciella temadagar om hållbar städning samt avfallshantering.

Våra rutiner inom miljöarbete är framtagna med omsorg för planeten. Vi är försiktiga med doseringar för att undvika onödigt användande av rengöringsmedel. Alla våra leveranser planeras för att minska antalet transporter och utsläpp. Vi satsar även på material och artiklar av hög kvalitet för att på sikt eliminerar mängden engångsartiklar om det är möjligt.

Vi arbetar konstant med förbättringar och kan erbjuda en så miljövänlig städning som möjligt. Vi har även börjat mäta våra miljömål årsvis.

Certifierade

Kontinuerliga kvalitetskontroller

Cirkulär ekonomi

Har du som partner tänkt på hur ni kan ta ert företags miljöarbete ett steg längre? Då tveka inte att kontakta oss.

Vi kan bidra medkällsortering, golvvårdsmetoder, pappersförbrukning, eliminering av plast eller möjligheten att lagra våra förbrukningsmaterial i era lokaler. Vi kan även bistå med att ordna olika källsorteringsmöjligheter.

Hållbarhet och socialt ansvarstagande

Vi följer riktlinjerna för ISO 26000 kring socialt ansvarstagande och arbetar för ett ärligt, etiskt och respektfullt agerande gentemot kunder och medarbetare.

Vi har stor respekt för miljö och klimat samt är medvetna att mångfald och jämställdhet berikar verksamheten och därför aktivt motverkar diskriminering.

Vi engagerar oss också utanför företaget med att stödja ungdomsidrott. Hållbarhetsarbetet bekräftas av våra certifieringar: I och med att Swedal Fastighet AB är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö så måste vi följa upp och mäta – bland annat kundnöjdhet och olika nyckeltal – där vi även utvecklar företaget och uppdraget. Vi har ett starkt varumärke och är en trygg och trogen samarbetspartner för dig som kund. Vi kan nyckeltal och KPI!

Kontakta oss om ni vill veta mer! Swedal Fastighet AB är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi arbetar även efter riktlinjerna i ISO 26000 kring hållbarhet.

Scroll to Top