MILJÖPOLICY

Att vara ett miljömedvetet företag är inte bara att hålla sig till miljövänliga produkter och kasta soporna i rätt behållare. På Swedal fastighet service AB är miljöarbetet en del av processen i de olika arbetsdelarna på verksamheten, detta tillsammans med att vi tillhandahåller ISO 14001-Miljö certifikat. Därför kan våra kunder ha ett gott samvete när det gäller miljön.

Ett sätt att få en kontinuerlig kontroll över miljöarbetet är att skapa olika nyckeltal som talar om hur verksamheten har fungerat under en given tid. Swedal Fastighet har skapat en miljöriktlinje för sin verksamhet och uppföljer den årligen. Följande punkter sammanfattar miljöarbetet som vi utför.

 

  • Öka effektiviteten i transporterna och i användningen av drivmedel och minska körsträckan. (Swedal använder miljövänliga bilar. Bilar kör ut med minst 2 st medarbetare på ärende för mindre körning)
  • Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön.
  • Öka effektiviteten i användning av energi.
  • Vi skall minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård
  • Vi vill arbeta för en ständig förbättring av vårt löpande miljöarbete, samt att övervaka att kraven i lagar och förordningar följs och uppfylls.
  • Vi har till mål att minska kemikalier för varje år genom att kontinuerligt leta och hitta nya städmetoder samt att Våra städ produkter är märkta med Svanen eller Bra miljöval.

 

Swedal Fastighet Service AB erbjuder en sådan miljövänlig och kemikaliefri lokalvård som är möjligt då vi använder oss av ett material kallat ACT pro som består av microfibrer bland annat i golvmoppar och städdukar. Detta material har en mycket god rengörande förmåga och minimerar användandet av kemikalier. Vissa ytor och en viss typ av smuts kräver tyvärr en tillsats av kemikalier och därför måste vi i dessa fall använda oss av de miljövänliga medel som våra leverantörer rekommenderar. Vi ser till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön.

 

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöåtagande. Swedal Fastighet AB samverkar mellan kund och vår personal vad gäller målsättning, motivation, utveckling och uppföljning.
Vi uppfyller krav i tillämpliga lagar och förordningar och vi källsorterar förstås.

 

En annan miljövänlig städmetod är att vi rengör ytor med technologin Ultra H2O by Orbo Tech. Städkonceptet bygger på det ultrarena vattnets unika kvalitet. Vanligt kall kranvatten filtreras och avjoniseras av alla ämnen som kalk, klor, salter, mineraler, tungmetaller och andra föroreningar. Detta leder till att vattnets egenskaper förändras och blir till hungrigt vatten i obalans. Nu kan man spraya vattnet på ytor och torka av den med rena trasor. Med god aptit ger vattnet sig på smuts och suger upp allt smuts.   

 

Swedal använder enbart Vita soppåsar (Basko 20) som är tillverkade av HD-polyeten och som är ett bättre miljöalternativ påse. Polyeten återvinns som mjukplast eller förbränning. Vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid. Energin som utvinns under processen kan användas för till exempel uppvärmning.