SÄKERHETSPOLICY

Vi har tagit fram en trygghetspolicy och säkerhetspolicy då vi är vana att arbeta med framstående banker, advokater, spelföretag som kräver tystnadsplikt och säkerhet, andra säkerhetsföretag, försäkringsföretag med mera. Därför har vi av erfarenhet en god förståelse av hur viktigt det är att skydda våra kunders affärsinformation och personliga information. På Swedal fastighet service AB är säkerhets och trygghetspolicy till högsta tänkbara säkerhetsnivå i verksamheten.

 

För våra högsäkerhetsuppdrag tar vi även en djupare bakgrundskontroll av våra medarbetare. Generellt så har vi i grundnivå att utföra en genomgång med våra medarbetare om säkerhets och trygghetspolicy varje gång vi startat ett nytt uppdrag. Då skrivs på policydokument och kundens regellista för att säkerställa både parternas säkerhet och trygghet.

 

 • Legitimation – namnbricka – företagskläder
 • Alltid samma person som städar, som vid frånvaro ersätts med utbildad vikarie
 • Noggrann genomgång av larm och koder
 • Städaren är ansvarig för kundens nycklar när det kvitteras ut, förvaras på säkerställer
 • Städare skall tidrapporter de timmarna som har arbetats extra
 • Förbjudet att informera någon utomstående om våra kunder.
 • Sekretessförbindelser
 • Utdrag från brottsregistret
 • Att vara ärlig och pliktig och alltid komma i tid.
 • jobbar strikt enligt ISO Miljö- Kvalitet- och Arbetsmiljö.
 • Är med i branchorganisationen Almega
 • Har avtal med fackförbunden fastighets och HRF.
 • God ekonomi.
 • Bra försäkringsskydd
 • Egna skyddsronder även hos kunder.
 • Får ej ta med sig någon till jobbet so inte är anställd.
 • Får ej prata telefonsamtal under arbetstid
 • Olyckor skall rapporteras omgående till info@www.swedalfastighet.se eller på tel.