DIGITALISERING

Vi fortsätter vår digitaliseringsprocess ! Vi gör detta för att minimera våra processer samt för att kunna effektivisera vårt arbete och att kunna erbjuda större transparens i ramen för vårt uppdrag.

Nu kan vi erbjuda

 • Kundportal
 • Se fakturor
 • Se stämplingar
 • Se kommande schematillfällen
 • Se när tillfällen, vilken tjänst och personal som är planerad.
 • Skicka in uppehåll

Mobilstämpling

Mobilstämpling, eller Mobilkvittens som det också brukar benämnas som, fungerar som en slags stämpelklocka där man kan hantera information såsom; är personalen (uppdragsutföraren) på rätt plats, när är personalen där, hur länge är personalen där och vad ska personalen göra på uppdraget samt övriga funktioner såsom avvikelsehantering.

Varför Mobilkvittens?

 • Kunden får kontroll på vem som är hos er samt vilka tider
 • Kunden är medveten om det blir avvikelser
 • Swedal höjer kvaliteten: rätt person, på rätt plats, på rätt tid som gör rätt saker.
 • Enklare att effektivt planera verksamheten och effektivisera återrapporteringen
 • Automatiserad tidsrapportering

Digitala Kvalitetskontroller

Ett av de viktigaste moment i vårt arbete är kvalitetssäkringen av våra tjänster. Därför lägger vi stor vikt på att följa upp uppdraget, ibland tillsammans med dig (kunden). Med våra Digitala Kvalitetskontroller kan vi effektivt jobba med ständiga förbättringar kring våra tjänster. Vi använder snittbetyg och får inblick i vad som behöver förbättras. Som en naturlig del erbjuder vi detta för att öka servicegraden samt knyta uppdragsgivaren närmare genom att kunna redovisa att man levererar bra kvalitét och på detta sätt höja kundnöjdheten. Utförande besiktningsperson signerar digitalt och även kunden i de fall besiktningen görs tillsammans med kund. Ni får därefter ett protokoll innehållande resultatet inkl. kommentarer/bilder etc.

Statistik / Kvalitetssäkring

Vi kan även erbjuda statistik kring hur städningen går. Med detta arbete kan Swedal Fastighet AB upptäcka brister i leverans och vad i leveransen/kontrollelementen som måste åtgärdas. Då kan vi även analysera om vissa kunder behöver styras upp, eller om vi har rätt person på rätt uppdrag.

Kvalitetsavvikelser och dess hantering

Med avvikelsehantering i vår kundportal har kunden möjlighet att dokumentera och ha underlag för de fel och brister som upptäcks. Swedal har en fungerande avvikelsehantering som är nödvändig för att kunna kvalitetssäkra sina uppdrag. Vi följer ISO 9001 och är certifierad och kan via systemet samla underlag som hjälper oss att följa upp arbetet så att eventuella åtgärder blir utförda i tid och av rätt person.

Scroll to Top